{index_ob_css}{index_ob_js}

Nowa organizacja ruchu wokół węzła integracyjnego

W związku z zakończeniem robót w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi” w obrębie puckiego węzła komunikacyjnego wprowadzona została nowa, stała organizacja ruchu drogowego.

Układ drogowy

Aby podnieść funkcjonalność układu drogowego oraz zwiększyć ilość miejsc parkingowych w rejonie  węzła, pod inwestycję przeznaczono teren działki nr 79, na której wybudowano nową ulicę (tzw. Dworcowa 2) łączącą ul. Dworcową z ul. Wojska Polskiego oraz parking dla 77 samochodów osobowych. W ramach inwestycji wydłużono ul. Dworcową w kierunku południowym. Przy niej, tuż za budynkiem dworca PKP, na terenie dawnego placu ładunkowego, wybudowane zostały parkingi dla pojazdów osobowych, taksówek jak i parkingi dla autobusów komunikacji publicznej. Wydłużona ulica Dworcowa kończy się nowym placem ładunkowym PKP.
Cały układ tworzy wygodną i funkcjonalną ramę komunikacyjną.

Komunikacja autobusowa

Zatoki autobusowe, zarówno dla wysiadających jak i wsiadających, zlokalizowano wzdłuż ul. Dworcowej , na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Wejherowską a dworcem kolejowym. Dodatkową zatokę dla wsiadających umiejscowiono naprzeciw dworca PKP (w pobliżu dawnego dworca PKS). Miejsca postojowe dla autobusów oczekujących, wydzielono na specjalnie do tego zaprojektowanym parkingu przy nowym odcinku ulicy Dworcowej.

Postój TAXI

Przy nowo wybudowanym odcinku ul. Dworcowej, tuż za budynkiem Dworca PKP powstało 12 miejsc postojowych dla taksówek.

Parkingi:

  • Parking „KISS&RIDE” przed dworcem PKP: 3 stanowiska dla pojazdów osobowych
  • Parking „PARK&RIDE” za dworcem PKP: 3 stanowiska dla niepełnosprawnych
  • Parking „PARK&RIDE” przy nowym odcinku ul. Dworcowej: 28 stanowisk dla samochodów osobowych, 2 stanowiska dla niepełnosprawnych
  • Parking „PARK&RIDE” na działce nr 79: 73 stanowiska dla samochodów osobowych, 4 stanowiska dla niepełnosprawnych
  • Parking dla dostaw: 2 miejsca postojowe
  • Parking TAXI przy nowym odcinku ul. Dworcowej (za dworcem PKP): 12 stanowisk
  • Parking dla autobusów komunikacji publicznej przy nowym odcinku ul. Dworcowej: 5 stanowisk
  • Zatoki autobusowe dla komunikacji publicznej: 7 stanowisk

Łącznie pojemność parkingowa: 139 pojazdów.

Dodatkowo zatoczka zlokalizowana na początku ul. Wejhera, która dotychczas pełniła funkcję przystanku autobusowego, zmienia się w dodatkowe 2 miejsca postojowe typu „KISS&RIDE”, z maksymalnym czasem parkowania 5min.

Infrastruktura dla rowerzystów
W ramach inwestycji wybudowano
 ścieżkę rowerową po wschodniej stronie ul. Dworcowej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wejherowską do nowo wybudowanej ulicy zlokalizowanej na działce nr 79 (tzw. Dworcowa 2). Dalej ścieżka przebiega wzdłuż ulic Dworcowa 2 i Wojska Polskiego. Na ul. Wojska Polskiego, za skrzyżowaniem z ul. Dworcowa 3 ścieżka włącza się w jezdnię ulicy.
Na wysoko
ści dworca PKP ścieżka została skomunikowana bezpośrednio z terenem kolejowym poprzez przejście dla pieszych i rowerzystów.

Infrastruktura dla pieszych

W ramach inwestycji stworzone zostały nowe ciągi piesze, tworzące system zapewniający sprawną i wygodną komunikację pomiędzy wszystkimi elementami układu drogowego.

W celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, na przejściach dla pieszych zastosowano specjalne oprawy przeznaczone do przejść do pieszych typu LED. Zastosowano bariery rurowe i barieroporęcze dodatkowo separujące ruch pieszy i kołowy. Cały omawiany rejon został  objęty systemem monitoringu.


Szczegóły wprowadzonej organizacji ruchu drogowego przedstawiono na załączonej mapie.

Projekt pn. „Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi” jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 w ramach mechanizmu ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

Wartość projektu pn. „Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi” to : 10 938 223,60zł, z czego 6 809 954,86zł to dofinansowanie z RPO WP 2014-2020.

Węzeł w Pucku jest jednym z sieci 26 tego typu obiektów realizowanych na Pomorzu w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Wartość wszystkich węzłów to ponad 693 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 285 mln zł.

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności