{index_ob_css}{index_ob_js}

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać osobiście w Urzędzie Miasta Puck w pok. 107 lub przesłać pocztą.

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności