{index_ob_css}{index_ob_js}

Ogłoszenie II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Burmistrz Miasta Puck ogłasza II edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - polegających na stworzeniu miejsc z elementami małej architektury na terenie miasta Puck upamiętniających i podkreślających historię miasta, wpływających na podniesienie jakości życia mieszkańców Pucka oraz sprzyjającym rozwojowi turystyki, w oparciu o kulturowe bogactwo obszaru.
Oferty należy składać do 25 maja 2022 r. do godziny 15.30.
Szczegóły ogłoszenia konkursowego w załączniku do Zarządzenia nr 65/2022 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 maja 2022 r. lub Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Puck https://bip.miastopuck.pl/dokumenty/7383


Pliki do pobrania:

Zarządzenie.65.2022.2022-05-02.pdf
Format: pdf, 324.47 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności