{index_ob_css}{index_ob_js}

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

W dniu 19 stycznia 2023 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. W terminie 16.12.2022 r. - 13.01.2023 r. do urzędu wpłynęły 54 oferty. Członkowie komisji analizowali złożone oferty, biorąc pod uwagę kryteria z ogłoszenia konkursowego oraz zapoznali się z charakterystyką poszczególnych zadań. Oferty omówione zostały szczegółowo, m.in. pod kątem dostępności zadania, wartości merytorycznej, terminów realizacji oraz dotychczasowej współpracy z miastem Puck.

Zdecydowano o dofinansowaniu 49 zadań. Informacje o przyznanych dotacjach znajdują się w Zarządzeniu nr 14/2023 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 stycznia 2023 r. dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Puck w zakładce Organizacje Pozarządowe oraz na stronie miastopuck.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe, a także na tablicy ogłoszeń na terenie urzędu. W dniu 16 lutego o 15.00 w sali 115 (I piętro) zaplanowano spotkanie ze stowarzyszeniami, na którym zostaną rozdane umowy na realizację zadań.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności