{index_ob_css}{index_ob_js}

Ogród baśni i legend przy Bibliotece Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku

Pani Małgorzata Kolendowska Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku,
w dniu 7 lutego bieżącego roku podpisała z Samorządem Województwa Pomorskiego umowę na dofinansowanie zadania polegającego na Utworzeniu ogrodu baśni i legend na motywach morskich
i kaszubskich przy Bibliotece Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku
. Procedura ubiegania się o dofinansowanie inwestycji trwała już od 2020r.

Celem projektu jest propagowanie dziedzictwa kulturowego i rozwój oferty turystycznej poprzez utworzenie ogrodu baśni i legend na motywach morskich i kaszubskich. Dzięki realizacji projektu przy bibliotece powstanie zupełnie nowa, ciekawa przestrzeń przyjazna dzieciom i osobom dorosłym.

Wykonane zostaną prace przygotowawcze, nowa ścieżka, która rozpocznie się po przekroczeniu bramy wejściowej na terenie Biblioteki i która poprowadzi przez 7 przystanków, nawiązujących do legend i baśni, do tego także nowa zieleń, mały ogród deszczowy, ławki i niewielka scena. Elementy przystanków projektowane indywidualnie będą odwoływać się do 7 baśni i legend, które zostały wytypowane podczas pracy nad dokumentacją. W ogrodzie pojawią się nawiązania do takich legend i baśni: Krzywy pysk flądry, Legenda Pucka, Mikołajek nadmorski, O rybaku i złotej rybce, Puck i Hela, Sprytny rybak, Stworzenie Kaszub. Dobór materiałów literackich został precyzyjnie wybrany, w taki sposób by odbiorcom przybliżyć kulturę Kaszub, znaczenie rybactwa, charakterystyczne motywy regionalne, w tym także elementy haftu kaszubskiego i kolorów kaszubskich z objaśnieniem ich odwołania. Każda baśń/opowieść "opisana" będzie symbolicznym elementem, pełniący równocześnie rolę edukacyjną, każdy "bajkowy" przystanek będzie posiadał słup z tablicami na czterech stronach, na których opisana będzie dana baśń/legenda w języku polskim, kaszubski, angielski i niemieckim, a także na których będą kody QR przenoszące na stronę www, gdzie lektor będzie czytał treści związane z przystankiem. Przystanki poza motywem morskiej legendy/bajki będą zawierały także istotne informacje poświęcone faunie i florze wód Zatoki Puckiej i morza, dlatego aspekt promocji i edukacji morskiej jest niezwykle cenny i istotny w rozwoju świadomości i budowaniu tożsamości społeczeństwa, szczególnie w kontekście rozwoju rybołówstwa, dziedziny gospodarki która kształtowała ten region i która z uwagi na przeżywający kryzys wymaga szczególnego traktowania i zwracania na niego uwagi. Dziedzictwo kulturowe i historyczne jest dla wyznacznikiem wielu działań podejmowanych w ramach działalności Biblioteki, od spotkań z ciekawymi ludźmi, przez warsztaty nawiązujące do nadmorskiej lokalizacji i rybackich tradycji. Tym razem zostanie stworzona oryginalna i interesująca przestrzeń. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa, która pozwoli wyłonić wykonawcę prac.

Wartość zadania wynikająca z kosztorysu to 405 288,54 zł z czego 170 000,00 zł to dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Dofinansowanie uzyskane dzięki realizacji zadań Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej
w oparciu o Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 – 2020.

zagospodarowanie ogrodulogotypy projekt biblioteka

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności