{index_ob_css}{index_ob_js}

Do 150 tys. zł na organizację wydarzeń kulturalnych – ruszył nabór do programu NCK „Kultura – Interwencje”

Od 10 do 150 tys. złotych dofinansowania mogą otrzymać samorządowe instytucje kultury w tegorocznej edycji programu dotacyjnego „Kultura – Interwencje”. Budżet programu wynosi 11,5 mln zł, a o środki można aplikować do 18 marca br. – poinformowało Narodowe Centrum Kultury.

 
 

Zgodnie z regulaminem programu uprawnione do składania wniosków w programie „Kultura – Interwencje. Edycja 2024” są m.in. samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz koła gospodyń wiejskich.

Wnioskować można o dofinansowanie realizacji takich projektów jak: organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne, również on-line; organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze, również on-line; organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym, również on-line.

Zadania powinny zostać zrealizowane od 10 maja do 31 października 2024 roku. Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć jeden wniosek w naborze. Do limitu nie wliczają się wnioski wycofane w trakcie naboru.

Dofinansowanie może wynosić do 75 proc. budżetu zadania. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może wyrazić zgodę na podniesienie wartości udziału procentowego dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania do poziomu 100 proc.

Nabór odbywa się drogą elektroniczną i potrwa do 18 marca 2024 roku. Wnioski należy składać w Systemie Obsługi Programów dotacyjnych NCK pod linkiem:

https://sop.nck.pl/site/login

Regulamin programu „Kultura – Interwencje. Edycja 2024” publikujemy w formie załącznika poniżej.

Regulamin_Kultura_interwencje_2024 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności