{index_ob_css}{index_ob_js}

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.

W dniu 18 stycznia 2024 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. W terminie 14.12.2023 r. - 5.01.2024 r. do urzędu wpłynęło 56 ofert. Członkowie komisji analizowali złożone oferty, biorąc pod uwagę kryteria z ogłoszenia konkursowego oraz zapoznali się z charakterystyką poszczególnych zadań. Oferty omówione zostały szczegółowo, m.in. pod kątem dostępności zadania, wartości merytorycznej, terminów realizacji oraz dotychczasowej współpracy z miastem Puck.

Zdecydowano o dofinansowaniu 49 zadań. Informacje o przyznanych dotacjach znajdują się w Zarządzeniu nr 18/2024 Burmistrza Miasta Puck z dnia 22 stycznia 2024 r. dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Puck w zakładce Organizacje Pozarządowe oraz na stronie miastopuck.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe, FB miasta, a także na tablicy ogłoszeń na terenie urzędu. W dniu 8 lutego 2024 r. o godz. 16.00 w sali 115 (I piętro) zaplanowano spotkanie ze stowarzyszeniami, na którym zostaną rozdane umowy na realizację zadań.

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie.18.2024.NGO.2024-01-23.wyniki.pdf
Format: pdf, 2.64 MB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności