{index_ob_css}{index_ob_js}

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje projekt Fundusze dla Klimatu - Sieć Doradców NGO,

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje projekt "Fundusze dla Klimatu - Sieć Doradców NGO", zapraszają organizacje społeczne, które potrzebują wsparcia w pozyskaniu funduszy europejskich, do kontaktu z ich doradcami.
Na ich stronie https://ofop.eu/funduszedlaklimatu/ , możemy między innymi przeczytać:


"W jakim zakresie wspieramy?
– Organizujemy spotkania informacyjne o dostępnych funduszach europejskich,
– Doradzamy w zakresie pozyskania funduszy europejskich na projekty społeczne i inwestycyjne służące mitygacji i adaptacji do zmian klimatu,
– Wspieramy w procesie konsultowania i włączania lokalnych społeczności w planowanie i realizację projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, obejmujące kwestie środowiskowe,
– Inspirujemy praktycznymi i ciekawymi rozwiązaniami z zakresu rozwiązań przyjaznych środowisku."

stopka_Fundusze-dla-Klimatu 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności