{index_ob_css}{index_ob_js}

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.

Burmistrz Miasta Puck ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferty należy składać do 5 stycznia 2024 r. do godziny 14.00.
Szczegóły ogłoszenia konkursowego w załączniku do Zarządzenia nr 189/2023 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 grudnia 2023 r. lub Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Puck https://bip.miastopuck.pl/dokumenty/8286

1107-akt-foto 

 

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności