{index_ob_css}{index_ob_js}

Wystartowała 29 edycja konkursu o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka.

Po raz 29. ruszył nabór wniosków do konkursu o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka.
Twoja NGO działa społecznie na Pomorzu? Zgłoś się do konkursu!

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe do zgłoszeń w 29. edycji Konkursu. Nabór odbywa się w dniach 06.09-09.10.2023. Organizację pozarządową można nominować do Nagrody, wypełniając wniosek nominacyjny online.

W konkursie przewidziano nagrody finansowe lub rzeczowe w siedmiu kategoriach:

    Pomoc społeczna
    Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
    Kultura
    Edukacja
    Społeczeństwo obywatelskie
    Współpraca międzynarodowa
    Debiut roku

Wniosek może wysłać każda organizacja społeczna z 3.sektora mająca siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Do nagrody każdy nominuje się sam, wypełniając wniosek nominacyjny do dnia 09.10.2023 do godz. 16.00. 

“W tym roku ruszyliśmy z naborem wcześniej, również z uwagi na fakt, iż uroczysta gala odbędzie się już 30 listopada, a nie w na początku grudnia. Kapituła musi mieć czas, aby dokładnie przeanalizować wszystkie zgłoszenia i wybrać zwycięzców. To bardzo trudne zadanie, bo nasze pomorskie organizacje pozarządowe realizują co roku naprawdę wspaniałe inicjatywy.” – tłumaczy Marta Kosińska, koordynatorka Konkursu – “Zaskakują innowacyjnością i świeżym podejściem, szczególnie jeśli chodzi o mniejsze, lokalne organizacje. One również co roku znajdują się w gronie laureatów Nagrody. Jesteśmy dumni, gdy co roku tak wiele organizacji startuje ponownie do konkursu, z jeszcze lepszymi realizacjami.”

Geneza konkursu

Nagroda Bursztynowego Mieczyka została ustanowiona z inicjatywy Fundacji RC w 1994 roku przez ówczesnego Wojewodę Gdańskiego Macieja Płażyńskiego, a od 2010 r. nosi jego imię. Od 1999 r. jest to także trofeum wręczane laureatom wspólnie przez Wojewodę Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego. To było pierwsze tego typu przedsięwzięcie w skali kraju jako przykład uznania i pochwały dla działań organizacji społecznych w formie nagrody na szczeblu regionalnym. Do tej pory uhonorowano nagrodami i wyróżnieniami ponad 400 organizacji pozarządowych. 

Skład kapituły 

Kapituła Konkursu składa się z  dwóch przedstawicieli Wojewody Pomorskiego, dwóch przedstawicieli Marszałka Województwa Pomorskiego, dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, laureatów z poprzedniego roku, przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przedstawiciela Europejskiego Centrum Solidarności, przedstawiciela Fundacji RC. Pracom Kapituły Konkursu przewodniczy przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego lub Urzędu Wojewódzkiego.

Fundatorami Nagród i Partnerami Konkursu są Samorząd Województwa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Senatu RP, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Organizatorem konkursu jest Fundacja RC.

https://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/ogolne/po-raz-29-ruszyl-nabor-wnioskow-do-konkursu-o-nagrode-bursztynowego-mieczyka-twoja-ngo-dziala-spolecznie-na-pomorzu-zglos-sie-do-konkursu/

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności