{index_ob_css}{index_ob_js}

Otwarcie budynku MOKSiR po termomodernizacji

Zdjęcie do Otwarcie budynku MOKSiR po termomodernizacji

Logotyp unijny

W dniu 03 lipca 2018 r. odbyła się konferencja prasowa dotyczącą otwarcia zmodernizowanego budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w ramach projektu pt. „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck”. Zadanie to jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.1.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt należy do pakietu projektów termomodernizacyjnych na terenie całej Metropolii i realizowany jest w sumie przez 32 jednostki samorządu terytorialnego.

Całościowy koszt projektu to 7.590.701,00 zł dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie wynosi 3.106.533,00 zł. Poniżej rozbicie na poszczególne zadania, i tak:

Zadanie 1 Budynek UM Puck

Całościowy koszt Zadania nr 1: 2.505.621,00 zł

Zadanie 2 Budynek MOKSiR

Całościowy koszt Zadania nr 2: 5.085.080,00 zł

Projekt dla Zadania 2. Budynek MOKSiR w Pucku obejmował: wymianę stolarki okiennej okienną na stolarkę o podwyższonych parametrach izolacyjnych, docieplenie ścian zewnętrznych, stropu zewnętrznego, docieplenie ścian na gruncie, instalację ciepłej wody użytkowej instancję C.O. wraz z wymianą grzejników, wymiana oświetlenia, obróbki blacharskie i wymiana opierzenia.

Termomodernizacja obejmuje również Zadanie nr 1. Budynek Urzędu Miasta w Pucku, w którym wykonawca realizujący inwestycję, oddał już do użytku trzecie piętro. Wymieniono oświetlenie na korytarzu i w pomieszczeniach biurowych. Dodatkowo zostały zamontowane nowe grzejniki oraz okna .Zmodernizowano system ciepłej wody użytkowej. Rozpoczęto prace docieplenia ścian zewnętrznych.

Zakończenie prac dla Budynku Urzędu Miasta w Pucku planuje się do 28 września 2018 r.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności