{index_ob_css}{index_ob_js}

Otwarcie przystanków ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej

Zdjęcie do Otwarcie przystanków ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej

W dniu 30 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej.

Powstało osiem nowych przystanków, objętych monitoringiem, wzdłuż linii brzegowej, na międzynarodowej trasie rowerowej R10, przebiegającej przez teren miasta, od punktu przy Urzędzie Skarbowym do Rozgardu. Są to miejsca nie tylko odpoczynku, ale przede wszystkim mające ogromny walor edukacyjny i turystyczny. Dzięki współpracy z Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym, stworzona została autorska koncepcja zagospodarowania ścieżki, eksponująca bogactwo zasobów przyrodniczych i krajobrazowych naszego obszaru. W celu przybliżenia tej wiedzy, postawiono tablice informacyjne o danym miejscu, występujących tu gatunkach zwierząt, roślin oraz unikatowym ekosystemie Zatoki Puckiej. Wyjątkowym dopełnieniem jest także ruchoma instalacja przedstawiająca procesy związane z dynamiką i falowaniem morza, a także trójwymiarowa makieta pokazującej rejon Pucka wraz z terenem Zatoki Puckiej. Nowoczesny i atrakcyjny wygląd każdego przystanku, to atrakcja dla wszystkich, w tym dla najmłodszych. Pamiętając jak istotnym jest dbanie o przyrodę i kształtowanie postaw ekologicznych od najmłodszych lat, zapraszamy dzieci i młodzież do zabawy ukrytej w kodach QR. Przystanki bogate w informacje i ciekawostki, z pewnością będą stanowiły kolejny ważny punkt na mapie miasta. Być może „ławeczka eratyczna” stanie się ulubionym miejscem odpoczynku dla niejednego wędrowca. Kto ją znajdzie, na pewno będzie mógł się o tym przekonać.

Wykonawcą zadania była firma TREECLONE Maciej Lebiecki.

Operacja została współfinansowana w wysokości 150 000,00 zł w ramach działania wdrażanego przez Północnokaszubską Lokalna Grupę Rybacką: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020”. Wkład własny z budżetu miasta to kwota 323 550,00 zł.

Dodatkowo na realizację zdania otrzymano dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 130 000,00 zł.

Galeria zdjęć

Otwarcie przystanków ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej 12 Otwarcie przystanków ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej 11 Otwarcie przystanków ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej 10 Otwarcie przystanków ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej 9 Otwarcie przystanków ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej 8 Otwarcie przystanków ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej 7 Otwarcie przystanków ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej 6 Otwarcie przystanków ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej 5 Otwarcie przystanków ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej 4 Otwarcie przystanków ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej 3 Otwarcie przystanków ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej 2 Otwarcie przystanków ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności