{index_ob_css}{index_ob_js}

Otwarcie Urzędu Miasta po modernizacji

Zdjęcie do Otwarcie Urzędu Miasta po modernizacji

Logotyp unijny

W dniu 11 października 2018 r. o godzinie 10:00 miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanego budynku Urzędu Miasta w Pucku w ramach projektu pt. „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miasta Puck”. Zadanie otrzymało dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.1.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inwestycje należy do pakietu projektów termomodernizacyjnych na terenie całej Metropolii i realizowany jest przez 32 jednostki samorządu terytorialnego. Obejmował termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej Urzędu Miasta w Pucku oraz Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oddanego do użytku na początku lipca br.

Koszt prac termomodernizacyjnych dla budynku Urzędu Miasta w Pucku to 2.853.576,00 zł dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi 1.005.020,00 zł.

Prace budynku Urzędu Miasta w Pucku obejmowały: wymianę stolarki okiennej na stolarkę o podwyższonych parametrach izolacyjnych, docieplenie ścian zewnętrznych, stropu zewnętrznego, docieplenie ścian na gruncie, instalację ciepłej wody użytkowej, instalację C.O. wraz z wymianą grzejników, wymianą oświetlenia, obróbki blacharskiej i wymianę opierzenia.

Dodatkowo poza projektem wymieniono piony kanalizacyjne, wyremontowano toalety, wzmocniono strop oraz wykonano remont pomieszczeń na parterze, I piętrze oraz w piwnicy zajmowanych przez Starostwo Powiatowe w Pucku.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności