{index_ob_css}{index_ob_js}

Podpisanie umowy na budowę Puckiego Centrum Wsparcia

Zdjęcie do Podpisanie umowy na budowę Puckiego Centrum Wsparcia

Logotyp unijny

W dniu 04.03.2019 r. o godzinie 9.00 nastąpiło podpisanie umowy na „Utworzenie Puckiego Centrum Wsparcia – przebudowa, remont historycznej zabudowy na funkcje społeczne wraz z wyposażeniem” w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Pucka”. Wydarzenie miało miejsce na Sali Posiedzeń w Urzędzie Miasta Puck, ul. 1 Maja 13 w Pucku.

Wydarzenie rozpoczyna złożony proces Rewitalizacji Centrum Pucka w części inwestycyjnej. Projekt obejmuje budowę Puckiego Centrum Wsparcia, remont 30 budynków wielorodzinnych, w tym 20 budynków wspólnot i 10 budynków komunalnych, rekultywację Parku Dziejów Pucka i skwerów przy ul. Nowy Świat oraz rozbudowę monitoringu.

Budynek przy ul. Pokoju 8 aktualnie jest nieużytkowany i nie posiada odpowiednio przystosowanych pomieszczeń, dlatego po uzgodnieniach z konserwatorem zabytków w ramach inwestycji zostanie wyburzony. Na jego miejsce powstanie nowy budynek o 3 kondygnacjach naziemnych, zwieńczony dachem mansardowym. Elewacja wykonana jako mur pruski nawiązywać będzie do konstrukcji istniejącego budynku, historycznej zabudowy Pucka oraz otaczających budynków przy ul. Pokoju. Głównymi pomieszczeniami Puckiego Centrum Wsparcia będą gabinety terapeutyczne, pokój zabaw dla dzieci, sala konferencyjna oraz pomieszczenia gospodarcze i sanitarne. Budynek posiadać będzie windę celem umożliwienia korzystania z niego osobom niepełnosprawnym. Na tyłach budynku powstanie miejsce do spotkań indywidualnych i wypoczynku. Przewidziano taras otoczony murkami oporowymi, ścieżkę prowadzącą do drewnianej altany, zieleń i elementy małej architektury.

Tak przystosowany budynek dla funkcji usługowych pozwoli nam przenieść docelowo Klub Integracji Społecznej, który aktualnie działa w Ratuszu Miejskim przy Starym Rynku. Zadania społeczne w ramach Rewitalizacji obejmują grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Powstała placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz klub rodziców. Odbywają się szkolenia i warsztaty mające na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej w oparciu o ścieżkę reintegracji, podniesienie kompetencji zawodowych oraz odnowienie kwalifikacji zawodowych.

Inwestycja realizowana będzie przez firmę TREECLONE Maciej Lebiecki z siedzibą w Luzinie, ul. Kościelna 8. Wykonawca został wyłoniony w ramach postępowania przetargowego. Umowa opiewa na kwotę 2 313 630,00 zł, a termin realizacji to 31.03.2020 r.

Projekt „Rewitalizacja Centrum Pucka” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć

Podpisanie umowy Puckie Centrum Wsparcia 7 Podpisanie umowy Puckie Centrum Wsparcia 6 Podpisanie umowy Puckie Centrum Wsparcia 5 Podpisanie umowy Puckie Centrum Wsparcia 4 Podpisanie umowy Puckie Centrum Wsparcia 3 Podpisanie umowy Puckie Centrum Wsparcia 2 Podpisanie umowy Puckie Centrum Wsparcia 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności