{index_ob_css}{index_ob_js}

Podpisanie umowy na budowę węzła integracyjnego Puck

Zdjęcie do Podpisanie umowy na budowę węzła integracyjnego Puck

Logotyp unijny

W dniu 21 maja 2018 r. w Urzędzie Miasta w Pucku miała miejsce konferencja prasowa dotycząca podpisania umowy na realizację projektu „Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działanie 9.1 Transport miejski, poddziałanie 9.1.1 Transport miejski – mechanizm ZIT z Wykonawcą Firmą Budowlano-Drogową MTM S.A. z siedzibą w Gdyni.

Umowa opiewa na kwotę 9 989 223,60 zł.

Na dzień dzisiejszy całkowity koszt realizacji Projektu pt. „Budowa węzła integracyjnego w Pucku” wynosi 10 109 223,60 zł, dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie wynosi 6 717 111,31 zł.

Projekt obejmuje:

  • Zwiększenie miejsc parkingowych na 139 pojazdów,
  • Budowę ścieżki rowerowej,
  • Wybudowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz modernizację oświetlenia,
  • Nowe oznakowanie, zgodnie z wspólnymi standardami wizualnymi i funkcjonalnymi realizowanymi na całym obszarze metropolii, w tym mała architektura, wiaty przystankowe, tablice informacyjne i piktogramy,
  • działania w postaci przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno – edukacyjnej promującej transport zbiorowy i niezmotoryzowany.

Do końca 2018 roku zgodnie z harmonogramem ma zostać wykonana dokumentacja projektowa. Prace budowlane przewidziane są na 2019 r.

Budynek dworca będzie modernizowany przez Polskie Koleje Państwowe. Zgodnie z informacją od Rzecznika Prasowego PKP S.A. zakończyły się już prace nad Studium Wykonalności dla dworca kolejowego w Pucku, w którym rekomendowany do realizacji wskazany został wariant polegający na przebudowie historycznego dworca Puck. W chwili obecnej trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawców usług projektowych.

Galeria zdjęć

Podpisanie umowy na budowę węzła integracyjnego Puck 10 Podpisanie umowy na budowę węzła integracyjnego Puck 9 Podpisanie umowy na budowę węzła integracyjnego Puck 8 Podpisanie umowy na budowę węzła integracyjnego Puck 7 Podpisanie umowy na budowę węzła integracyjnego Puck 6 Podpisanie umowy na budowę węzła integracyjnego Puck 5 Podpisanie umowy na budowę węzła integracyjnego Puck 4 Podpisanie umowy na budowę węzła integracyjnego Puck 3 Podpisanie umowy na budowę węzła integracyjnego Puck 2 Podpisanie umowy na budowę węzła integracyjnego Puck 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności