{index_ob_css}{index_ob_js}

Podpisanie umowy na realizację zadania

Zdjęcie do Podpisanie umowy na realizację zadania

Logotyp unijny

W dniu 27 listopada 2017 r. Pani Lucyna Boike-Chmielińska – Zastępca Burmistrza Miasta Puck podpisała umowę na kompleksową modernizację energetyczną budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku.

Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej przyczyni się do zmniejszenia wydatków na utrzymanie budynków, w tym ogrzewania. Kolejnym efektem realizacji zadania będzie obniżenie uciążliwości dla środowiska poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla dla atmosfery oraz podniesienie standardu użytkowania budynków.

Projekt obejmować będzie budynki:

-MOKSiR Puck – („Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji”)

Koszty związane z inwestycją wyniosą:

wkład własny: 2 988 567,00 zł

dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 – 2 101 513,00 zł

Termin realizacji inwestycji do 30 czerwca 2018 r.

– Urząd Miasta Puck – („Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck – Urząd Miasta Puck”)

Koszty związane z inwestycją wyniosą:

wkład własny: 1 259 980,00 zł

dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 1 005 020,00 zł

Termin realizacji inwestycji do 28 września 2018 r.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności