{index_ob_css}{index_ob_js}

Podpisanie umowy o dofinansowanie wydania przewodnika po Pucku

Logotyp unijny

Dnia 10.08.2018 r. Pani Burmistrz Miasta Puck, Hanna Pruchniewska podpisała z Zarządem Województwa Pomorskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. ” Historia Pucka na kartkach zapisana”. W wyniku tego działania wydana zostanie książka popularno-naukowa pt.”Puck. Przewodnik archeologiczny”. Pierwsze wydanie obejmować będzie 200 egzemplarzy.

Dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 ” Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” stanowi kwotę 20 000 zł, a całkowity koszt publikacji wynosi 29 956,5 zł.

Opracowanie i przygotowanie książki do druku odbywa się przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Efektem prac będzie około 180 stronicowa książka, wydana w formacie A5. Publikacja zawierać będzie zarówno artykuły dotyczące początków Pucka i historii lokacji miasta, jak również opisy stanowisk archeologicznych na terenie miasta.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności