{index_ob_css}{index_ob_js}

Pomorskie z Ukrainą

Gmina Miasta Puck realizuje projekt RPPM.14.01.00-22-0001/22 pn. „Pomorskie z Ukrainą”. Celem projektu jest wsparcie 40 (w tym 20 niepełnoletnich) obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium Miasta Puck, w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, a także trwałe wzmocnienie ich postaw społecznych, zawodowych i zdrowotnych.

W ramach projektu przewidziano realizację:

- warsztatów i zajęć mających wzmocnić kompetencje społeczne (warsztaty rozwoju osobistego),

- organizację szkoleń zawodowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu,

- wyjazdy do instytucji kultury (kino, teatr, muzea itp.),

- organizację kursu języka polskiego,

- zapewnienie zakwaterowania 14 uczestnikom projektu,

- organizację festynu polsko-ukraińskiego.

UA:

Муніципалітет міста Пуцьк реалізує проєкт RPPM.14.01.00-22-0001/22 під назвою «Помор’я з Україною». 

Метою проєкту є підтримка 40-ка громадян України (серед яких 20 неповнолітніх), які проживають в місті Пуцьк у зв'язку з військовими діями в Україні, а також постійне зміцнення їх соціального, професійного та здоров'язбережувального ставлення. 

В межах проєкту буде реалізовано:

- проведення семінарів та занять для підвищення соціальної компетенції (практикуми особистісного розвитку),

- організація професійних тренінгів з урахуванням індивідуальних потреб учасників проєкту,

- відвідування закладів культури (кінотеатри, театри, музеї та ін.),

- організація курсу польської мови,

- забезпечення житлом 14 учасників проєкту,

- організація польсько-українського фестивалю.

 pomorskie z ukrainą dofinansowanie

 


 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności