{index_ob_css}{index_ob_js}

Projekty Budżetu Obywatelskiego 2023 po weryfikacji

Dobiegł końca etap weryfikacji złożonych wniosków do VI edycji Budżetu Obywatelskiego 2023. Teraz autorzy rozpoczną promowanie pozytywnie zaopiniowanych pomysłów.
Podczas posiedzenia Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego w dniu 12 maja 2022 r. ocenie zostało poddanych 6 projektów.

Złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r. projekty sprawdzono pod względem:
- formalnym (analiza kompletności wniosku, poprawności wypełnienia formularza wraz z załącznikami);
- prawnym (zgodności z obowiązującymi przepisami prawa);
- wykonalności technicznej (możliwość zrealizowania proponowanych przez Wnioskodawców projektów inwestycyjnych);
- finansowym (weryfikacji kosztów realizacji przedłożonych projektów, kompletność ujętych we wnioskach kosztów);
- długości czasu realizacji projektu.
Pozytywnie zaopiniowano pięć wniosków, które zostały dopuszczone do następnego etapu. Jeden wniosek, z powodów formalnych został odrzucony.
Projekty, które otrzymały pozytywną ocenę komisji wezmą udział w głosowaniu mieszkańców, które rozpocznie się 12 września 2022 r. i potrwa do 26 września 2022 r.
Po ogłoszeniu listy projektów zakwalifikowanych do poddania pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego wnioskodawcy, których projekty przeszły do następnego etapu, mogą rozpocząć działania promujące poszczególne projekty.
LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO GŁOSOWANIA:
1. Angelika Okroy, BEZPIECZNY PLAC ZABAW, szacunkowy koszt projektu 92 977,04 zł
2. Anna Nowak, KSIĄŻKOMAT DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PUCKU, szacunkowy koszt projektu 100 000,00 zł
3. Sabina Tomczyk, PSI PARK „CZTERY ŁAPY”, szacunkowy koszt projektu 98 200,00 zł
4. Joanna Szczypiorowska, Ewa Mączka, PARK NAD STAWEM ETAP II, szacunkowy koszt projektu 100 000,00 zł
5. Izabela Dubicka, ĆWICZ, BAW SIĘ I WYPOCZYWAJ NAD ZATOKĄ - realizacja projektu możliwa po otrzymaniu uzgodnień odpowiednich instytucji, szacunkowy koszt projektu 98 269,62 zł
LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE NIE ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ DO REALIZACJI
1. Magdalena Gębka-Scuffins, CZYSTY PUCK: KOSZ NA ŚMIECI NA KAŻDEJ ULICY, szacunkowy koszt projektu 94 800,00 zł

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności