{index_ob_css}{index_ob_js}

Ptasia grypa w powiecie puckim

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku wydał Rozporządzenie nr 1/2022 w dniu 18.02.2022 r. w sprawie określenia obszaru zagrożenia wystąpieniem „Wysoce zjadliwej grypy ptaków” wywołanej przez wirusa grypy ptaków podtyp H5N1 oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.

Zdjęcie do Ptasia grypa w powiecie puckim

Za obszar, na którym istnieje zagrożenie wystąpienie choroby zakaźnej zwierząt „Wysoce zjadliwej grypy ptaków” uznaje się wszystkie miejscowości i całe terytorium powiatu puckiego.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku wprowadził następujące zakazy i nakazy:

 1. Zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych;

 2. Zakazuje się utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu , chyba że :

  1. Drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi

  2. Drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu;

 3. Zakazuje się korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu; chyba że jest to wymagane ze względów związanych z dobrostanem zwierząt w przypadku niektórych gatunków drobiu i zbiorniki te są dostatecznie chronione przed dostępem dzikiego ptactwa;

 4. Zakazuje się pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo; chyba że woda jest poddawana obróbce zapewniającej inaktywację wirusów grypy ptaków;

 5. Zakazuje się wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych;

 6. Zakazuje się utrzymywania kaczek i gęsi z innymi gatunkami drobiu;

 7. Nakazuje się zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich ptaków;

 8. Nakazuje się stosować w gospodarstwie obuwie i odzież ochronną przeznaczoną do pracy wyłącznie w gospodarstwie;

 9. Nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściem do budynków, w których utrzymywany jest drób;

 10. Nakazuje się powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pucku o każdym przypadku choroby drobiu;

Zakazy i nakazy, o których nowa obowiązują do czasu uchylenia Rozporządzenia Powiatowego lekarza Weterynarii w Pucku.

Wszyscy hodowcy wszelkiego rodzaju ptactwa mają obowiązek zgłoszenia tego faktu do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Formularz zgłoszeniowy w załączniku.

Jak się zabezpieczyć przed ptasią grypą?

Unikać kontaktu z wszelkim ptactwem nie zależnie od stanu jego zdrowia - unikać miejsc, gdzie występują duże skupiska ptaków – ferm, kurników, stad gołębi na placach, itp.

Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem.

 

Pliki do pobrania:

Załącznik formularz zgłoszeniowy.xls
Format: xls, 48.5 kB
Ulotka HPAI.pdf
Format: pdf, 846.99 kB
powrót do kategorii
Następny

Pozostałe
aktualności