{index_ob_css}{index_ob_js}

Pucka Rada Seniorów – Kadencja 2020-2022

Pucka Rada Seniorów - Kadencja 2020 - 2022

 

Kadencja 2020-2022
Burmistrz Miasta Puck Zarządzeniem Nr 89/2020 z dnia 13 lipca 2020 r.powołała członków Rady Seniorów Miasta Puck w następującym składzie:

1. Ewa Włudzik
2. Małgorzata Kolendowska
3. Agnieszka Siebert
4. Emilia Lesner
5. Józef Gruchała
6. Eugenia Palubicka
7. Iwona Królas
8. Jan Piotrowicz
9. Lech Jędrzejczyk

Seniorzy Naszego Miasta mają wpływ na sprawy szczególnie ważne dla osób starszych i współdecydują o sprawach naszej lokalnej społeczności. Rada Miasta Puck  w  kwietniu 2018 r. podjęła uchwałę o powołaniu Rady Seniorów i nadaniu jej statutu.

Po uprawomocnieniu się uchwały mogliśmy podjąć działania zmierzające do powołania członków Rady Seniorów. Ogłoszono nabór kandydatów.  Kadencja Rady Seniorów trwa 2 lata.

Jej główne zadanie to ścisła współpraca z władzami Pucka na rzecz osób starszych oraz opiniowanie i konsultowanie spraw o istotnym znaczeniu dla osób starszych.

W skład Rady w osoby wskazane przez Burmistrza Miasta Puck, oraz osoby , które zgłosiły akces pracy w Radzie i same dokonały wyboru członków do Rady Seniorów Miasta Puck.

W Naszej Gminie środowisko seniorów jest niezwykle aktywne .Bardzo prężnie działają organizacje pozarządowe , kluby Seniora , związki Emerytów i Rencistów , oraz Uniwersytet III Wieku.

Powstało już wiele inicjatyw integrujących środowisko seniorów na terenie Naszego Miasta. Kolejną jest niewątpliwie powołanie Rady Seniorów Miasta Puck.

Rada Seniorów kadencja 2020-2022

Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów zwołała Burmistrz Miasta Puck .Odbyło się w dniu 4 sierpnia 2020r. Na pierwszym posiedzeniu Rada Seniorów wybrała ze swojego grona przewodniczącego , wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady . Przewodniczącą wybrana została Pani Ewa Włudzik , Wiceprzewodniczącym wybrany został Pan Jan Piotrowicz , zaś sekretarzem Pani Agnieszka Siebert.

Członkowie Rady Seniora określili też propozycje dalszych działań  mających na celu podniesienie jakości życia osób starszych w naszym mieście oraz wzmocnienia ich  pozycji  w środowisku lokalnym, mając przy tym na uwadze poprawę jakości i godnego życia Seniorów poprzez wykorzystanie ich bogatego doświadczenia i potencjału.  Nowym pomysłem realizowanym dla seniorów  jest akcja pod hasłem „Koperta życia”.  Rada Seniorów zapoznała się z  ideą funkcjonowania „ Koperty życia” i pozytywnie  wypowiedziała się na temat potrzeby  wdrożenia tej akcji wśród  seniorów samotnie zamieszkujących.  Akcja  „ Koperta życia” jest realizowana przez  „Stowarzyszenie Aktywny Puck”.  Zainteresowane osoby mogą nabyć  „Kopertę życia” w Centrum Organizacji Pozarządowych codziennie  w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 do 16.00.  Członkowie Rady Seniorów zachęcają osoby samotne i schorowane do nabycia tej koperty w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego.

Członkowie Rady Seniorów  mając na względzie  poprawę jakości życia osób w wieku senioralnym zwracają  się do mieszkańców Pucka  z prośbą o  wskazówki i sugestie do rozważenia w sprawach, które pomogą zbudować miasto przyjazne Seniorom.

Galeria zdjęć

Pucka Rada Seniorów 1 Pucka Rada Seniorów 2 Pucka Rada Seniorów 3 Pucka Rada Seniorów 4
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności