{index_ob_css}{index_ob_js}

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – ul. Zamkowa 6, 84-100 Puck

Zdjęcie do Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Od 1 maja 2017 r. punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostaje przeniesiony na nową bazę znajdującą się w Błądzikowie przy ul. Puckiej 24. 

 

godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00
w soboty w godz. 8.00-16.00

 

W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmowane są odpady komunalne (poza odpadami zmieszanymi) powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, w szczególności:

 

 • resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna
  oraz opakowań po nich,

 • rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania
  po nich,

 • zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji
  i dezynsekcji

 • środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,

 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki,

 • baterie i akumulatory,

 • zużyte kartridże i tonery,

 • przepracowane oleje,

 • przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki,

 • odpady wielkogabarytowe,

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • metale,

 • opony – w ilości 4 szt./rok/lokal mieszkalny,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości 220 kg/ rok/ lokal mieszkalny,

 • makulatura,

 • odpady biodegradowalne i zielone,

 • tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

 • szkło.

  Szczegółowe informacje pod adresem: https://pgkpuck.pl/pszok-4/

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności