{index_ob_css}{index_ob_js}

Raport z badań społecznych

Zdjęcie do Raport z badań społecznych

Logotyp unijny

BADANIA SPOŁECZNE NA SPOŁECZEŃSTWIE WYZNACZONEGO OBSZARU GMINY MIASTA PUCK

sporządzone w ramach Projektu pn. „Rewitalizacja – ważna sprawa” – opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji

RAPORT

Projekt pn. „Rewitalizacja – ważna sprawa” – opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności