{index_ob_css}{index_ob_js}

Realizacja projektu „Klucz do lasu” w Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku.

Od roku szkolnego 2022/2023 zaczęliśmy realizować w szkole innowacyjny projekt „Klucz do lasu”. Jego założeniem  jest zapoznanie uczniów z życiem  lasu, jego funkcjonowaniem, mieszkańcami oraz rosnącymi w nim roślinami. Chcemy pokazać  jak zmienia się las w różnych porach roku, umożliwić bezpośredni kontakt z naturą, zapoznać z gospodarką leśną oraz pracą leśnika.
Projekt został opracowany w postaci ścieżki edukacyjnej, zaplanowanej tematycznie zgodnie z treściami zawartymi w podstawie programowej, od klasy pierwszej do klasy ósmej.  Projekt jest realizowany wspólnie z partnerem, którym jest Nadleśnictwo Choczewo. Przygotowania do realizacji projektu rozpoczęliśmy już w czasie letnich wakacji. W Choczewie odbyło się  kilka roboczych spotkań połączonych z prezentacją bogatej bazy edukacyjnej, którą dysponuje nadleśnictwo. Dzięki aktywnej współpracy wspólnie opracowaliśmy dla uczniów ciekawą ścieżkę edukacyjną.  Forma projektu jest  bardzo atrakcyjna, ponieważ zakłada klasowe wyjazdy do lasu umożliwiające bezpośrednie obcowanie z przyrodą w różnych porach roku.
Zgodnie z opracowanym z leśnikami planem działań odbędą  się:
- w klasie  pierwszej: zbieranie nasion, przygotowanie z nich dedykowanych sadzonek, które zostaną posadzone na wyznaczonym obszarze lasu w klasie ósmej; poznanie warunków niezbędnych każdej roślinie do życia; poznanie różnych gatunków drzew (wrzesień);
- w klasie drugiej: zwiedzanie szkółki leśnej, poznanie zasad jej funkcjonowania; obserwacja zmian zachodzących w lesie jesienią; rozpoznawanie gatunków drzew (październik);
- w klasie trzeciej: zapoznanie uczniów z warstwową budową lasu ; gatunkami drzew i krzewów poszczególnych pięter lasu; obserwacja zmian zachodzących w lesie latem (początek czerwca);
- w klasie czwartej: planowany jest integrujący biwak klasowy połączony z poznawaniem roślin runa leśnego (jadalnych i niejadalnych); poruszaniem się po lesie oraz  umiejętnością orientacji w terenie; poznanie gospodarki leśnej (początek września);
- w klasie piątej: poznanie borów bażynowych oraz życia i zwyczajów bobrów; retencjonowanie wody w lesie połączone z pomiarami wilgotności ściółki leśnej (marzec/kwiecień);
- w klasie szóstej: poznanie zwierząt leśnych; rozpoznawanie ich tropów i śladów; leśne łańcuchy pokarmowe; poznanie życia z zwyczajów sów; łowiectwo (styczeń);
- w klasie siódmej: „Dzień z leśnikiem”- poznanie pracy leśnika oraz innych zawodów związanych z lasem (luty/marzec);
- w klasie ósmej: sadzenie drzew samodzielnie wyhodowanych z nasion w czasie trwania projektu; poznanie różnych form ochrony przyrody (kwiecień).
Zagadnienia dodatkowe:
1. Bioindykatory środowiska.
2. Jak przygotować się do leśnej wycieczki?
3. Poznanie sposobów orientacji w lesie.
4. Owady żyjące w lesie.
5. Co by było gdyby nie było lasów?
Opracowanie: Izabela Majkowska

Galeria zdjęć

Realizacja projektu „Klucz do lasu” w Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku. 3 Realizacja projektu „Klucz do lasu” w Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku. 2 Realizacja projektu „Klucz do lasu” w Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku. 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności