{index_ob_css}{index_ob_js}

Realizacja zajęć w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo”

Projekt pn. Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Jesteśmy na półmetku  dwóch pierwszych form wsparcia w projekcie,  skierowanych do  uczniów Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku. To zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodą projektu w dwóch przedziałach wiekowych:

-       dla uczniów klas I-III – kółko żeglarskie wraz z formą warsztatową, pn. Zostań żeglarzem, a może marynarzem, żeglarskie ABC– w trzech grupach uczestniczy 36 uczniów,

-       dla uczniów klas IV-VIII - warsztaty morskie pn. „Ile zawdzięczamy morzu” w trzech grupach uczestniczy 34 uczniów.

Jeszcze w tym roku szkolnym uczniowie będą mogli skorzystać z innych form wsparcia:

-       warsztatowych zajęć pozalekcyjnych z bezpieczeństwa na wodzie i ratownictwa morskiego dla 20 uczniów klas I-III i 20 uczniów klas IV-VIII,

-       zajęć z doradztwa zawodowego dotyczącego branż wynikających z położenia regionu tj. przetwórstwa i turystyki morskiej) - dla 44 uczniów klas I-III i 44 uczniów klas IV-VIII,

-       wyjazdów edukacyjnych do instytucji związanych z edukacją morską i żeglarską - dla 20 uczniów klas I-III i 20 uczniów klas IV-VIII.

Rozpoczynają się też różne formy wsparcia dla nauczycieli – w Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku odbędą się szkolenia, w których będzie uczestniczyło 16 nauczycieli z 8 szkół uczestniczących w projekcie. Nauczyciele pracują

Galeria zdjęć

Zajęcia w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo  Gminy Kosakowo” 4 Zajęcia w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo  Gminy Kosakowo” 3 Zajęcia w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo  Gminy Kosakowo” 2 Zajęcia w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo  Gminy Kosakowo” 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności