{index_ob_css}{index_ob_js}

Rozstrzygnięcie II edycji programu Lepsze powietrze w moim Pucku

 

Rozstrzygnięcie II edycji programu dofinansowania likwidacji starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych na terenie Miasta Puck

W ramach II edycji  miejskiego programu ,,LEPSZE POWIETRZE W MOIM PUCKU”  wpłynęło w sumie 15 wniosków o dofinansowanie. Po weryfikacji dokumentów, 10-ciu szczęśliwców podpisało umowę. Budżet na ten cel wynosi 50 000zł, a maksymalna kwota dofinansowania stanowi 75% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 5 000zł.

Zgodnie z zapisami regulaminu programu rekomendowanych  do podpisania umowy o dofinansowanie jest pierwszych dziesięć osób – wnioskodawców (decydowała data złożenia wniosku). Do 30.11.2022 r osoby z którymi podpisaliśmy umowę, mają czas na realizację inwestycji. Wyjątek stanowi przypadek, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. Dopuszcza się wtedy wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia maksymalnie do 30.11.2023 r.

 

Przypominamy, że:

  • dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów wymiany źródła ciepła, tj. wypłata środków może nastąpić dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania oraz prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów,
  • dotacja nie będzie udzielana na urządzenia i materiały zakupione przed datą podpisania umowy,
  • w przypadku budynków wielorodzinnych i współwłasności konieczna jest pisemna zgoda pozostałych współwłaścicieli,
  • zadanie należy zrealizować i rozliczyć w nieprzekraczającym terminie
    do dnia 30 listopada 2022 r. Wyjątek stanowi przypadek, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. Dopuszcza się wtedy wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia maksymalnie do 30.11.2023 r.
powrót do kategorii
Następny

Pozostałe
aktualności