{index_ob_css}{index_ob_js}

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszonym naborem na dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Miasta Puck 31.03.2023 r. złożyła 10 wniosków.

Dofinansowanie z Programu może być przeznaczone na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Program zakłada dofinansowanie do 98% w trzech limitach finansowych, tj. do 150 tys. zł, do 500 tys. zł oraz do 3,5 mln zł.

Nazwa inwestycji

Wnioskowane dofinansowanie

 

Dokumentacja projektowa dla budynku ratusza w Pucku

150 tys.

 

Remont ratusza w Pucku

3,5 mln

 

Remont kamienicy na Starym Rynku 2 w Pucku

3,5 mln

 

Remont budynku muzeum Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku

500 tys.

 

Remont budynku mieszkalnego przy ul. 10 Lutego 31

 w Pucku

3,5 mln

 

Remont budynku przy ul. Zamkowej 2 w Pucku wraz z zagospodarowaniem terenu

500 tys.

 

Remont elewacji budynku przy ul. 1 Maja 7 w Pucku wraz z ogrodzeniem

150 tys.

 

Rewitalizacja Alei Kasztanowców na Alei Kościuszki w Pucku

500 tys.

 

Odnowienie elewacji budynków znajdujących się na Starym Rynku 7 oraz na Starym Rynku 8 w Pucku

150 tys.

 
 

Remont zabytkowej bramy w Park Dziejów Pucka

150 tys.

 

 

W Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Puck znajduje się ponad 300 zbytków urbanistyki, architektury, budownictwa i zieleni, dlatego mamy nadzieję, że tym razem otrzymamy dofinansowanie choć na część ze złożonych przez nas wniosków.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności