{index_ob_css}{index_ob_js}

Segregacja odpadów staje się obowiązkiem a nie wyborem

Zdjęcie do Segregacja odpadów staje się obowiązkiem a nie wyborem

Przypominamy mieszkańcom, że znowelizowana w lipcu b.r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości w całym kraju obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie utrzymania czystości (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy mieszkańcy Gminy Miasta Puck będą zobligowani do segregacji śmieci. Jeśli odbiorca stwierdzi, że odpady zbierają w sposób niewłaściwy, zgodnie z ustawą urząd będzie musiał naliczyć karę będącą krotnością stawki podstawowej.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności