{index_ob_css}{index_ob_js}

Słoneczne Szkoły Powiatu Puckiego, Powiatu Gdańskiego i Gdańska

EFRR 

Gmina Miasta Puck wraz z Beneficjentem Pozytywne Inicjatywy – Edukacja Sp. z o.o. oraz pozostałymi  Partnerami: Powiatem Puckim, Gminą Krokowa, Gminą Władysławowo, Gminą Puck realizuje projekt nr RPPM.10.03.01-22-0099/16-00 pn. „Słoneczne Szkoły Powiatu Puckiego, Powiatu Gdańskiego i Gdańska”.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz zwiększenie  wykorzystania potencjału OZE na terenie powiatów puckiego, gdańskiego oraz miasta Gdańska, co przyczyni się m.in. do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Poprawa bezpieczeństwa energetycznego i zwiększenia wykorzystania potencjału OZE korzystnie wpłyną na stan środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery, w tym CO2 o 601 ton.

Obiekty użyteczności publicznej – szkoły, przedszkola i żłobek, na których zlokalizowane zostaną nowe instalacje fotowoltaiczne nie produkują obecnie energii z OZE.

Planowana do produkcji energia wykorzystywana będzie na potrzeby własne. Na obszarze powiatu brakuje systemowych działań edukacyjnych dotyczących wykorzystania OZE, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań.

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 4 437 154,73 zł.

Dofinansowanie projektu z UE:  3 558 760,48 zł.

W ramach dofinansowania Gmina Miasta Puck otrzymała 591 566,78 zł.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności