{index_ob_css}{index_ob_js}

Spotkanie informacyjne - połączenie drogowe Via Maris

Serdecznie zapraszamy w dniu 06.03.2023 r. o godz. 18:00 do sali ratuszowej, Stary Rynek 1 w Pucku na spotkanie informacyjne w ramach Studium Sieciowego i Studium Korytarzowego dla nowego połączenia drogowego Via Maris od projektowanego węzła Gdynia Północ (w ciągu Drogi Czerwonej) do Portu Władysławowo wraz z obwodnicą Władysławowa realizowanego przez firmę Databout Sp. z o.o. na zlecenie Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

W trakcie spotkań zostaną zaprezentowane uwarunkowania i założenia przebiegu nowej drogi oraz przedstawione wstępnie trasowane korytarze.

Na obecnym etapie trwają prace dotyczące opracowania studium korytarzowego, którego celem jest identyfikacja możliwości przebiegu korytarzy dla nowej inwestycji drogowej z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych wraz ze wstępną oceną wykonalności zamierzenia inwestycyjnego. Wyniki przeprowadzonych analiz będą stanowiły podstawę dla kolejnego etapu prac projektowych, a w szczególności Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R).

Realizowane spotkania informacyjne obejmują rozmowy z mieszkańcami gmin będących w zasięgu wyznaczonych trasowań i mają na celu poinformowanie lokalnej społeczności, władz lokalnych oraz wszystkich zainteresowanych o proponowanych rozwiązaniach w zakresie lokalizacji przedmiotowego zadania projektowego. Wszelkie uzyskane na tym etapie opinie i uwagi Interesariuszy wraz z danymi płynącymi z prowadzonych analiz wpłyną na wskazanie najbardziej optymalnych rozwiązań w przebiegu projektowanych wariantów.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach informacyjnych zgodnie z harmonogramem:

  • gmina Władysławowo – dn. 06.03.2023r. o godz. 15:00 w Sali nr 103 Urzędu Miasta we Władysławowie na ul. gen. J. Hallera 19
  • miasto Puck – dn. 06.03.2023r. o godz. 18:00 w sali ratuszowej (Ratusz), Stary Rynek 1 w Pucku
  • gmina Puck – dn. 07.03.2023r. o godz. 15:00 w Domu Kultury w Żelistrzewie na ul. Lipowej 17
  • miasto Reda – dn. 07.03.2023r. o godz. 18:00 w Sali obrad nr 110 Urzędu Miasta na ul. Gdańskiej 33
  • miasto Rumia – dn. 08.03.2023r. o godz. 15:00 na małej sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Książąt Pomorskich w Rumii na ul. Starowiejskiej 4
  • miasto Gdynia – dn. 08.03.2023r. o godz. 19:00 w Gdyńskim Centrum Kultury na ul. Jana z Kolna 25
  • gmina Kosakowo – dn. 13.03.2023r. o godz. 18:00 w Kosakowskim Domu Kultury – Sala w Mechelinkach na ul. Nadmorskiej 26

via maris

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności