{index_ob_css}{index_ob_js}

Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców

Zdjęcie do Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców

Logotyp unijny

REWITALIZACJA WAŻNA SPRAWA – Spotkanie konsultacyjne dla Mieszkańców 

REWITALIZACJA TO   RÓŻNEGO RODZAJU DZIAŁANIA „NAPRAWCZE” MAJĄCE ZA ZADANIE WYPROWADZENIE OBSZARU ZE STANU KRYZYSOWEGO. JEST TO PROCES ZŁOŻONY I WIELOETAPOWY  PODEJMOWANY W SZEROKO POJĘTYM INTERESIE PUBLICZNYM, REALIZOWANY NA PŁASZCZYŹNIE SPOŁECZNEJ I PRZESTRZENNO TECHNICZNEJ, SKIEROWANY DO MIESZKAŃCÓW OBSZARU  OBJĘTEGO  REWITALIZACJĄ.

PODSTAWĄ REWITALIZACJI JEST OKREŚLENIE POTRZEB MIESZKAŃCÓW.

BURMISTRZ MIASTA PUCK  HANNA PRUCHNIEWSKA ZAPRASZA NA SPOTKANIE Z AUTORAMI OPRACOWAŃ:

-ANALIZY TKANKI MIEJSKIEJ OBSZARU CENTRUM,

-ANALIZY URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ  DOTYCZĄCEJ PRZESTRZENI PUBLICZNYCH WRAZ Z OKREŚLENIEM ZASADNOŚCI I RAM UTWORZENIA SPECJALNEJ STREFY REWITALIZACJI I/LUB MIEJSCOWEGO PLANU REWITALIZACJI

-BADAŃ SPOŁECZNYCH

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 14 CZERWCA 2016 r.

o godz. 17:30 W  SALI RATUSZA MIEJSKIEGO

Serdecznie zapraszamy!

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ

W PUNKCIE  INFORMACJI O REWITALIZACJI  PLAC WOLNOŚCI 2

tel. 58 673 05 49       rewitalizacja@miasto.puck.pl

Projekt pn. „Rewitalizacja – ważna sprawa” – opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności