{index_ob_css}{index_ob_js}

Spotkanie konsultacyjne ws. Via Maris

Firma Databout sp. z o.o. zaprasza na spotkanie konsultacyjne, którego celem jest prezentacja uwarunkowań i założeń nowego połączenia drogowego Via Maris oraz przedstawienie proponowanych korytarzy. 

Spotkanie w Pucku odbędzie się dnia 13.06.2023 r. o godz. 17:00 w MOKSiR Puck Invest Puck w budynku przy stadionie -  al. Lipowa 3. 

Jednocześnie informujemy, że spotkania informacyjne w pozostałych gminach odbędą się w następujących terminach:


• gmina Rumia – dn. 05.06.2023 r. o godz. 16:30 na Sali w Stacji Kultury, na ul. Starowiejskiej 2, Stacja
Kolejowa Rumia Główna (biblioteka),
• gmina Władysławowo – dn. 05.06.2023 r. o godz. 19:00 w Sali nr 103 Urzędu Miasta we Władysławowie
na ul. gen. J. Hallera 19,
• gmina Puck – dn. 06.06.2023 r. o godz. 16:30 w Domu Kultury w Żelistrzewie na ul. Lipowej 17,
• gmina Kosakowo – dn. 06.06.2023r. o godz. 19:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębogórzu na
ul. Pomorskiej 30,
• miasto Gdynia – dn. 12.06.2023 r. o godz. 16:30 w Sali Bursztynowej w Centrum Aktywności Seniora na
ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni,
• gmina Reda – dn. 12.06.2023 r. o godz. 19:00 w Sali w Fabryce Kultury na ul. Łąkowej 59A w Redzie.


W trakcie spotkań osoby zainteresowane będą miały możliwość zgłoszenia uwag do zaprezentowanych korytarzy
trasy. Efektem konsultacji społecznych będzie szczegółowa analiza opinii zgłoszonych przez uczestników spotkań
oraz ich uwzględnienie przy wyborze najbardziej optymalnego wariantu przebiegu trasy.

1Via_Maris_plakat_A3_fin_05-2023 

powrót do kategorii
Następny

Pozostałe
aktualności