{index_ob_css}{index_ob_js}

Trwają prace budowlane w ramach Rewitalizacji

 

Zdjęcie do Trwają prace budowlane w ramach Rewitalizacji

 

Logotyp unijny

Projekt „Rewitalizacja Centrum Pucka” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Trwają prace budowlane dla inwestycji „Utworzenie Puckiego Centrum Wsparcia – przebudowa, remont historycznej zabudowy na funkcje społeczne wraz z wyposażeniem”, „Renowacja budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia przy ul. Generała Józefa Hallera 13 w Pucku” oraz „Renowacja budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia przy ul. Gdańskiej 3 w Pucku” w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Pucka”.

Na placu budowy przy ul. Pokoju 8, gdzie powstaje Puckie Centrum Wsparcia zakończyły się prace ziemne. Wykonano fundamenty posadowione na palach, wymurowane zostały ściany pierwszej kondygnacji. Trwają przygotowania do wykonania stropu nad parterem. Teren placu budowy jest odgrodzony od ul. Pokoju, ale dzięki specjalnej ściance w ogrodzeniu w każdej chwili można podejrzeć jak wznosi się nowy budynek. Wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem. Termin zakończenia całej inwestycji to 31.03.2020 r.

Kolejnym zadaniem w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Pucka” jest renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Generała Józefa Hallera 13. Wykonawca robót, firma M-BUD z Orla, ocieplił ściany zewnętrzne, wymienił w większości pokrycie dachowe, przemurował kominy. Po wykonaniu elewacji kolejnymi etapami będą m.in. ocieplenie fundamentów, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w częściach wspólnych, remont klatki schodowej i kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół budynku (ogrodzenie, nasadzenia, elementy małej architektury). Koszt całkowity inwestycji to ok. 560 tys. zł. Termin zakończenia robót to 31.07.2019 r.

Obecnie trwają również prace budowlane przy renowacji budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 3. Wykonawca robót, firma F.H.U. PROFI-MAT z Bolszewa, przystąpił do ocieplenia budynku. Zakres prac podobnie jak w przypadku budynku przy ul. Hallera 13 obejmuje m.in. ocieplenie i wykonanie elewacji, remont  połaci dachowych, remont klatki schodowej oraz zagospodarowanie terenu. Koszt całkowity inwestycji wynosi ok. 265 tys. zł. Termin zakończenia prac to 31.10.2019 r. Wspólnota Mieszkaniowa Gdańska 3 jest partnerem w projekcie „Rewitalizacja Centrum Pucka” i otrzymała dofinansowanie w wysokości ok. 90 tys. złotych, natomiast wkład własny pochodzi ze środków wspólnoty.

 

Galeria zdjęć

Pokoju-8-ściany-parteru Pokoju 8 - panel Zajrzyj Hallera 13 widok od strony ul. Hallera Hallera 13 nowe pokrycie dachowe Gdańska 3 widok od strony ul. Gdańskiej
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności