{index_ob_css}{index_ob_js}

Trwają prace przy termomodernizacji budynków miasta

Zdjęcie do Trwają prace przy termomodernizacji budynków miasta

Logotyp unijny

W chwili obecnej jesteśmy w trakcie realizacji projektu pt. „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck”. Zadanie to jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt przewiduje kompleksową termomodernizację w/w budynków użyteczności publicznej, a działania poprawiające efektywność energetyczną będą polegały m. in. na dociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachów, wymianie stolarki okiennej, modernizacji c.w.u., modernizacji wewnętrznej instalacji energetycznej wraz z wymianą oświetlenia.

Przeprowadzone prace przyczynią się do zmniejszenia wydatków na utrzymanie budynków, w tym kosztów ogrzewania, energii elektrycznej. Kolejnym efektem realizacji zadania będzie obniżenie uciążliwości dla środowiska poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla dla atmosfery oraz podniesienie standardu użytkowania budynków.

Projekt obejmować będzie budynki:

-MOKSiR Puck – („Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji”)

Koszty związane z inwestycją wyniosą:

wkład własny: 2 988 567,00 zł

dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 – 2 101 513,00 zł

Termin realizacji inwestycji do 30 czerwca 2018 r.

– Urząd Miasta Puck – („Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck – Urząd Miasta Puck”)

Koszty związane z inwestycją wyniosą:

wkład własny: 1 259 980,00 zł

dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 1 005 020,00 zł

Termin realizacji inwestycji do 28 września 2018 r.

Galeria zdjęć

Trwają prace przy termomodernizacji budynków miasta 2 Trwają prace przy termomodernizacji budynków miasta 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności