{index_ob_css}{index_ob_js}

Uchwalenie budżetu na rok 2023

W dniu 22 grudnia 2022 r. odbyła się LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck, podczas której uchwalono budżet na rok 2023, który przedstawia się następująco:
- po stronie dochodów budżetowych – 98 418 476,00 zł
- po stronie wydatków budżetowych – 102 877 463,00 zł
Z zaplanowanych dochodów budżetowych ogółem na:
- dochody bieżące przypada – 63 366 394,00 zł w tym: dotacje z budżetu UE – 168 052,00 zł,
-dochody majątkowe – 35 052 082,00 zł, w tym: dotacje z budżetu UE – 11 532 013,00 zł.
Część oświatowa subwencji w kwocie 13 093 221,00 zł, zabezpieczy 58% zaplanowanych wydatków bieżących na zadania oświatowe, które wyniosą 22 623 166,00 zł. Dopłata do zadań oświatowych ze środków własnych Miasta wyniesie 9 529 945,00 zł.
Z zaplanowanych wydatków ogółem na:
- wydatki bieżące przypada – 60 343 393,00 zł, co stanowi 59% wydatków ogółem
- na wydatki majątkowe – 42 534 070,00 zł, co stanowi 41% wydatków ogółem
Zadania inwestycyjne zaplanowano na ogólną kwotę 42 534 070,00 zł, w tym: dotacje z budżetu UE – 11 532 013,00 zł.

Galeria zdjęć

LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck 18 LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck 17 LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck 15 LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck 14 LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck 13 LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck 12 LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck 11 LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck 10 LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck 9 LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck 8 LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck 7 LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck 5 LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck 4 LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck 3 LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck 2 LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck 1
powrót do kategorii
Następny

Pozostałe
aktualności