{index_ob_css}{index_ob_js}

ul. Żeglarzy - przedłużony termin czasowej organizacji ruchu

EFRR-768x73

Inwestycja pn. Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zdjęcie do ul. Żeglarzy - przedłużony termin czasowej organizacji ruchu

 

Wykonawca robót budowlanych dla zadania Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I, zgodnie z zatwierdzeniem tymczasowej organizacji ruchu znak KO.7121.1.122.2022 wydanym przez Starostwo Powiatowe w Pucku, informuje, iż w związku z koniecznością prowadzenia prac w ciągu ul. Żeglarzy zmienia się termin obowiązywania czasowej organizacji ruchu. Przewidywany termin zakończenia prac to 30.04.2023 r. 

 

Za utrudnienia przepraszamy!

 

Projekt czasowej organizacji ruchu

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności