{index_ob_css}{index_ob_js}

Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

Po szczęśliwie zdanych egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 28 sierpnia 
2023 roku w Urzędzie Miasta Puck uroczyście wręczono AKTY NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA.

W tym roku, aż siedmiu nauczycieli spełniających się zawodowo w Mieście Puck uzyskało stopień nauczyciela mianowanego.

Podczas poniedziałkowej uroczystości każdy z nauczycieli zgodnie z Art. 15 ustawy Karta Nauczyciela przed urzędnikiem organu prowadzącego złożył uroczyste ślubowanie, potwierdzając je własnym podpisem. 

Przedstawiamy treść ślubowania:

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."

Ślubowanie to mogło być złożone z dodaniem słów: "Tak mi dopomóż Bóg."

Serdecznie gratujemy:

Pani Bożena Budzisz, Pani Hannie Urmańskiej, Pani Annie Skrzypkowskiej, Pani Natalii Groenwald, Pani Magdalenie Humanowskiej, Pani Katarzynie Roeske oraz Panu Markowi Błażejewskiemu. 

W minionym roku szkolnym również dwie nauczycielki uczące w Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku oraz Przedszkolu Samorządowym uzyskały stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Podczas uroczystości zostały także wręczone listy gratulacyjne. 

Serdecznie gratulujemy:

Pani Ewelinie Albertin oraz Justynie Kirkowskiej. 

Ślubowanie zostało złożone przed Sekretarz Miasta Puck Agnieszką Siebert,

uroczystość prowadziła Marzena Pałka,

gośćmi uroczystości byli dyrektorzy Zdzisław Pruchniewski, Anna Rząd oraz Izabelę Majkowską i Barbara Baranowska.

Galeria zdjęć

Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 24 Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 25 Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 23 Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 22 Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 21 Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 20 Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 19 Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 18 Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 17 Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 16 Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 15 Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 14 Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 13 Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 12 Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 11 Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 10 Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 9 Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 8 Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 7 Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 6 Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 5 Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 4 Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 3 Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 2 Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 1
powrót do kategorii
Poprzedni

Pozostałe
aktualności