{index_ob_css}{index_ob_js}

Zgłaszanie stoisk na Morską Pielgrzymkę Rybacką

Burmistrz Miasta Puck zaprasza do składania ofert na lokalizację punktów handlowych podczas obchodów Morskiej Pielgrzymki Rybackiej w Pucku.

Oferty Składane przez zainteresowanych winny zawierać:

  • imię i nazwisko oferenta lub nazwę i siedzibę firmy, adres, telefon kontaktowy;
  • wymiary stoiska (szerokość i głębokość);
  • informację o oferowanym asortymencie.

Miasto nie dysponuje namiotami, w związku z czym każdy wystawca zobowiązany jest do organizacji stoiska we własnym zakresie. Preferowane będą Punkty oferujące produkty regionalne oraz rękodzieło. Burmistrz Miasta Puck zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyny.

Opłata za korzystanie z nieruchomości uregulowana jest Uchwałą nr XXVI/4/2020 Rady Miasta Puck z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia stawek opłaty targowej na terenie Miasta Puck

Oferty należy składać do dnia 13 Czerwca 2022 r. w Biurze Obsługi Klienta pok. 2 Urzędu Miasta Puck, ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck bądź drogą mailową na adres: dzierzawy@miastopuck.pl

 

INFORMACJE:

Tel: 58 673-05-24, dzierzawy@miastopuck.pl


zgłoszenia stoiska pielgrzymka

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności