ANALIZA TKANKI MIEJSKIEJ OBSZARU CENTRUM

sporządzona w ramach Projektu pn. „Rewitalizacja – ważna sprawa” – opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Analiza tkanki miejskiej obszaru Centrum

ANALIZA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA DOTYCZĄCA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH WRAZ Z OKREŚLENIEM ZASADNOŚCI I RAM UTWORZENIA SPECJALNEJ STREFY REWITALIZACJI I/LUB MIEJSCOWEGO PLANU REWITALIZACJI

sporządzona w ramach Projektu pn. „Rewitalizacja – ważna sprawa” – opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Analiza urbanistyczno-architektoniczna wersja_ost

 

Projekt pn. „Rewitalizacja – ważna sprawa” – opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

logotypy