Zachęcamy mieszkańców do wypełnienia ankiety dotyczącej zmiany granic Gminy Miasta Puck.

Ankieta do pobrania tutaj

Wypełnioną ankietę konsultacyjną mieszkańcy Gminy Miasta Puck mogą składać w terminie od dnia 12 września do dnia 15 listopada 2019 r. w następujących punktach:

 1. Urząd Miasta Puck, ul. 1-go Maja 13 (parter)
 2. PGK Sp. z o.o. , Błądzikowo (BOK)
 3. Szkoła Podstawowa (budynek „A”), ul. Przebendowskiego 27
 4. Szkoła Podstawowa (budynek „B”), ul. Nowy Świat 12
 5. MOKSiR Puck, ul. Lipowa 3c (recepcja)
 6. Biblioteka Publiczna w Pucku, ul. Sambora 16 (czytelnia)
 7. Centrum Organizacji Pozarządowych w Pucku, ul. Stary Rynek 2
 8. Pucki Klub Malucha, ul. Lipowa 3c
 9. Przedszkole Samorządowe w Pucku, ul. Wejherowska 43a
 • W formie korespondencji kierowanej na Urząd Miasta Puck , ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck, w kopercie z dopiskiem „ZMIANA GRANIC MIASTA”.
 • Podczas spotkań konsultacyjnych z Mieszkańcami, które odbędą się w dniach 15 października oraz 15 listopada 2019 r. w budynku Ratusza Miejskiego (sala ratuszowa) , ul. Stary Rynek 1, godz. 17:00
 • Elektronicznie – poprzez kliknięcie w link umieszczony na stronie miasta Puck: https://zgloszenia.miastopuck.pl/survey/index/index/id.11