BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Zaślubin Polski z Morzem

http://www.bibliotekapuck.pl/

ul. Sambora 16, 84-100 Puck

tel. (58) 673 28 76

Zapraszamy w dniach:

  • poniedziałek, wtorek 1000-1700
  • środa 1000-1500
  • czwartek, piątek 1000-1700

HISTORIA BIBLIOTEKI

Miejska Biblioteka Publiczna w Pucku prowadzi swoją działalność nieprzerwanie od 58 lat. Za datę założenia Biblioteki należy przyjąć dzień 15 października 1948 roku, kiedy to do inwentarza bibliotecznego wpisano pierwsze 100 książek. Zostały one uroczyście ofiarowane przez władze powiatu Morskiego w Wejherowie. Dla przywołania tamtego okresu warto przytoczyć kilka danych statystycznych, zaczerpniętych ze sprawozdania sporządzonego dla Głównego Urzędu Statystycznego za 1951 rok. Lokal biblioteczny obejmował jedno pomieszczenie o powierzchni 35 m2, księgozbiór liczył 2.488 tomów. W ciągu 1951 roku przybyło 1.098 woluminów. Na koniec 1951 roku zarejestrowano 380 czytelników. Czytelnicy odwiedzili bibliotekę 11.606 razy i wypożyczyli 13.907 książek. Nie odnotowano wypożyczeń w czytelni. W ramach prac z czytelnikiem zaznaczono 3 wystawy i liczbę 1.800 zwiedzających. Biblioteka otwarta była 4 dni w tygodniu po 2,5 godziny. Zatrudniony był jeden bibliotekarz oraz sprzątaczka w niepełnym wymiarze godzin.

W dniach 30-31 XII 1954 oraz 1 I 1955 roku Biblioteka Miejska decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej została przekazana Powiatowej Radzie Narodowej w Pucku. Od 1955 roku funkcjonowała więc Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, której podlegały biblioteki osiedlowe w Jastarni i Władysławowie, biblioteka ryczałtowa na Helu oraz 5 bibliotek gromadzkich.

Od 1976 roku Biblioteka ma status Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Puck. W mieście funkcjonowały: wypożyczalnia dla dorosłych, oddział dla dzieci oraz czytelnia. Na terenie gminy działało 7 placówek wiejskich, później 11 filii wiejskich. W 1991 roku nastąpiło oddzielenie miasta od gminy i nowy rozdział w historii biblioteki.

Ukoronowaniem rozwoju Biblioteki było nadanie tej placówce imienia „Zaślubin Polski z Morzem”. Uroczystość odbyła się 11 lutego 1996 roku. Na trwałe pozostała w bibliotece ekspozycja „Powrót Polski nad Bałtyk”, starannie przygotowana przez Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku. Ekspozycja służy mieszkańcom Pucka, zwłaszcza młodzieży i budzi zainteresowanie turystów.

Ważnym wydarzeniem było pozyskanie w 1994 roku nowej siedziby dla wypożyczalni dla dorosłych oraz czytelni a od 23 września 1996 roku również dla wypożyczalni i czytelni dla dzieci.

Biblioteka zajmuje powierzchnię 529 m2. Księgozbiór liczy 38.690 woluminów, korzysta z niego 2.500 czytelników, nie tylko z terenu miasta, ale i dalszych okolic. Bardzo ważnym wydarzeniem była komputeryzacja placówki, uruchomienie stanowisk z bezpłatnym dostępem do internetu.

KIEROWNICY I DYREKTORZY BIBLIOTEKI

  • 1948-1954 Maria Biała, Kierownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
  • 1955-1959 Jadwiga Czerwińska, Kierownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
  • 1959-1966 Stanisław Iwaszkiewicz, Kierownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
  • 1967-1969 Alina Wierzbicka, Kierownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
  • 1969-1976 Brygida Sadecka, Kierownik/Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
  • 1976-1980 Anna Kopeć, Kierownik Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
  • 1980-obecnie Alicja Miernecka-Rohde, Kierownik/Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy; Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem

PATRON BIBLIOTEKI

NADANIE BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W PUCKU IMIENIA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM.

Puck, byłe miasto powiatowe z 800-letnią historią liczy, obecnie 12 tys. mieszkańców. Miasto, które król Zygmunt August uczynił bazą królewskiej floty kaperskiej i pierwszym portem wojennym Rzeczypospolitej. To właśnie tu generał Józef Haller dokonał 10 lutego 1920 roku Zaślubin Polski z Morzem.

11 lutego 1996 roku Biblioteka obchodziła szczególne święto, a mianowicie nadanie imienia. Z uwagi na uroczystości związane z przyznaniem praw miejskich wyjątkowo przełożone z 10 na 11 lutego. Rozpoczęła je sesja naukowa, na której zostały wygłoszone trzy referaty. Pierwszy wygłosił prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, a temat brzmiał „Udział ludności kaszubskiej w powrocie Polski nad Bałtyk”. Drugi referat: „Front pomorski w koncepcji ustalenia granicy morskiej II Rzeczypospolitej 1919-1920” wygłosił profesor dr hab. Andrzej Zbierski. Natomiast trzeci referat: „Puck portem wojennym po zaślubinach Polski z morzem” wygłosił kmdr por. dr Zbigniew Wojciechowski.

Następnie wszyscy zaproszeni goście prowadzeni przez orkiestrę Marynarki Wojennej z Gdyni oraz poczty sztandarowe udali się do kościoła, gdzie została odprawiona msza święta za Ojczyznę. Po niej mieszkańcy wraz z zaproszonymi gośćmi przeszli do portu. Tu pod pomnikiem zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów. Następnie wszyscy udali się pod budynek Biblioteki, gdzie nastąpiło symboliczne odsłonięcie tablicy. Aktu tego dokonał Wojewoda Gdański oraz Przewodniczący Rady Miasta Pucka, po czym goście zostali zaproszeni do czytelni popularnonaukowej, gdzie nastąpiło otwarcie przez dyrektora Centralnego Muzeum Morskiego wystawy pt. „Powrót Polski nad Bałtyk”. Autorem scenariusza był doc. dr hab. Andrzej Zbierski, natomiast komisarzami byli Krystyna Bryłko i Wiesław Matuszek, oni również byli autorami aranżacji plastycznej. Opracowania fotograficznego dokonała Ewa Meksiak i Bernadetta Lipniewska. Po wystawie oprowadzał sam autor. Licznie zgromadzeni goście mogli obejrzeć specjalnie przygotowaną na tę okoliczność mapę pt. „Zmagania o granice Rzeczypospolitej w latach 1919-1921”, którą naukowo opracował profesor dr hab. Andrzej Zbierski. Znalazła się tu również akwarela z 1920 r. „Zaślubiny Polski z Morzem” autorstwa Henryka Uziębły /ze zbiorów Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku/.

Ponieważ biblioteka nie posiada tablicy pamiątkowej, wystawa pomyślana jako stała ekspozycja.

Podczas uroczystości rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż. Józef Lisowski ofiarował zbiór książek wydanych przez swoją uczelnię.

Z okazji nadania imienia Biblioteka wydała w technice miedziorytu exlibris przedstawiający fragment naszego miasta. Na uwagę zasługuje zarówno sam projekt plastyczny jak również staranny, wykonany na papierze czerpanym, druk.

WYPOŻYCZALNIA I CZYTELNIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Utworzona w 1960 roku. Tysiąc dwustu czytelników ma do swojej dyspozycji księgozbiór, który obejmuje 12.000 woluminów: od kolorowych bajeczek dla najmłodszych, poprzez opowiadania i powieści dla młodzieży po wydawnictwa słownikowe, encyklopedyczne i monograficzne. Prowadzona tu działalność ma na celu wykształcenie nawyku czytania i pracy z książką wśród najmłodszych czytelników.

Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży posiada w wyborze czasopisma dziecięce. Do dyspozycji czytelnika jest stanowisko komputerowe z dostępem do internetu i grami edukacyjnymi. Możliwy jest wydruk potrzebnych informacji. O literaturze informują katalogi: alfabetyczny, tytułowy i rzeczowy.

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH

Księgozbiór Wypożyczalni dla Dorosłych liczy 21.400 woluminów. Na tysiąc trzystu czytelników czekają dzieła klasyków literatury pięknej i obcej, poezja, literatura popularnonaukowa, lektury. Z księgozbioru wyodrębniony został zbiór regionalny liczący około 100 pozycji katalogowych. Wolny dostęp do półek daje możliwość samodzielnego dokonywania wyboru literatury. Do dyspozycji czytelników są katalogi: alfabetyczny, systematyczny, przedmiotowy.Placówka posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wypożyczalnia prowadzi także punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej w Pucku.

CZYTELNIA POPULARNONAUKOWA

Utworzona w 1975 roku. Obecnie dysponuje księgozbiorem liczącym 6000 woluminów. Ma charakter uniwersalny i zaspokaja potrzeby czytelnicze różnych grup użytkowników. Znajdują się tu podstawowe bibliografie, literatura bibliologiczna, słowniki, encyklopedie oraz informatory w szerokim wyborze. W księgozbiorze reprezentowane są wszystkie dziedziny wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem publikacji dotyczących Zaślubin Polski z Morzem. Czytelnicy mają do dyspozycji ponad 20 czasopism bieżących. Użytkownicy mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do internetu. Czytelnia prowadzi punkt książki mówionej dla osób słabo widzących, uczestniczy w ogólnopolskim systemie wypożyczeń bibliotecznych (odpłatnie). Korzystający ze zbiorów mają do dyspozycji trzy katalogi: alfabetyczny, przedmiotowy, systematyczny.

/tekst opracowała: Biblioteka Publiczna w Pucku/