Z uwagi na częste zastoiska wodne, wykonano dojście do furtki w ogrodzeniu cmentarza „Nad Zatoką” od strony parkingu przy stadionie. W ramach zlecenia teren został odwodniony, uzupełniono i wyprofilowano nawierzchnię asfaltową jak również wymieniono nawierzchnię na kostkę betonową i płytki fakturowe. W celu odprowadzenia zalegającej wody deszczowej na teren zielony wykonano ciek z korytek betonowych.

Osobom odwiedzającym swoich bliskich na cmentarzu przypominamy, że mają możliwość korzystania z bezpłatnego parkingu w tym miejscu.