W dniach 16-18 czerwca odbyły się w szkole egzaminy ósmoklasistów z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski.

Do egzaminów przystąpiło 107 uczniów z 5 klas ósmych.

W 10 salach egzaminacyjnych uczniowie zmagali się z testami sprawdzającymi umiejętności, które nabyli przez osiem lat nauki w szkole podstawowej.

Egzaminy przebiegły sprawnie i bez zakłóceń z zachowaniem rygoru sanitarnego zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego,

Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Teraz pozostaje czekać do dnia 31 lipca na ogłoszenie wyników i zaświadczeń zdającym.