Drodzy Mieszkańcy,

w ramach opracowania „Analizy tkanki miejskiej obszaru Centrum”, prócz badań ankietowych, desk research i wizji lokalnej, planowane jest również wskazanie propozycji działań rewitalizacyjnych (z wyszczególnieniem lokalizacji, partnerów, wartości, efektów itd). W związku z tym bardzo prosimy osoby zainteresowane do wypełnienia fiszek projektowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wg załączonego wzoru.

wersja edytowalna:

Fiszka projektowa – Puck

wersja pdf:

Fiszka projektowa – Puck

 

Zgodnie z opracowaną „Delimitacją obszarów problemowych w przestrzeni Miasta Pucka” działaniami rewitalizacyjnymi zostanie objęty obszar Centrum, którego zakres terytorialny prezentuje poniższy załącznik:

centrum

Projekt pn. „Rewitalizacja – ważna sprawa” – opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

logotypy