Informujemy, że w związku z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej Wykonawca robót przystępuje do robót odtworzeniowych nawierzchni na ulicach 1 Maja, Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat do skrzyżowania z Aleją Lipową. Ze względów technologicznych wynika potrzeba zamknięcia całkowicie fragmentów ulic.

W dniu 19.03.2019 r. (wtorek) od godz. 18:00 zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic Nowy Świat i Alei Lipowej celem wykonania korytowania. Na czas robót obowiązywać będzie objazd nocny ul. Przebendowskiego, Kaprów, Nowy Świat. Ponownie zamknięte zostanie skrzyżowanie dnia 21.03.2019 r. o godz. 17:00 celem wylania mas bitumicznych. Również będzie obowiązywał objazd nocny (w załączeniu).

W dniu 21.03.2019 r. (czwartek) od godz. 17:00 zamknięta zostanie ulica 1 Maja celem wykonania warstwy ścieralnej asfaltu. Otwarcie nastąpi w godzinach porannych dnia następnego. Na czas robót zaleca się korzystanie z parkingu u zbiegu ulic 1 Maja i Alei Lipowej.

W dniu 27.03.2019 r. Wykonawca przystąpi do układania mas bitumicznych na ulicy Męczenników Piaśnicy oraz Nowy Świat. Planuje się otworzyć zamknięte odcinki wymienionych ulic w dniu 28.03.2019 r. w godzinach porannych.