Urząd Stanu Cywilnego w Pucku pragnie poinformować, iż nie ma realnie wpływu na tempo przyznawania medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Parom, które obchodzą tzw. Złote Gody (50-rocznica ślubu). Kierownik USC niezwłocznie po otrzymaniu wniosku od jubilatów wysyła niezbędną dokumentację do Wojewody Pomorskiego, który przekazuje je do Kancelarii Prezydenta RP. To głowa państwa podpisuje legitymacje i nadaje medale. Procedura dystrybucyjna oraz ilość wysłanych odznaczeń jest od nas niezależna. Jak tylko medale oraz legitymacje do nas docierają, niezwłocznie informujemy Jubilatów o terminie uroczystości ich nadania.

Pragniemy także przypomnieć, iż w związku z ustawą o ochronie danych osobowych (tzw. RODO), to Pary obchodzące w danym roku kalendarzowym 50-lecie pożycia małżeńskiego chcące odebrać honorowe odznaczenia mają obowiązek zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu złożenia wniosku o przyznanie medali od Prezydenta RP. Kierownik USC nie może już inicjować procedury z urzędu ze względu na ochronę danych osobowych.

W celu szczegółowych informacji, zachęcamy Czcigodnych Jubilatów do wcześniejszego kontaktu z naszym Urzędem. dwa medale