W związku z realizacją projektu „Sukces zaczyna się w przedszkolu – 100 trwałych miejsc do zabawy i nauki w Przedszkolu Samorządowym w Mieście Puck” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Dyrektor Przedszkola ogłosił nabór pracowników na stanowiska pedagogiczne i niepedagogiczne. Liczba ofert przerosła nasze oczekiwani.

Łącznie zgłosiło się kandydatów. W dniach 20 i 21 lipca prowadzone są rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne i dostarczyli w wymaganym terminie komplet dokumentów rekrutacyjnych. Do końca miesiąca będzie wyłoniona kadra Przedszkola Samorządowego.

Poniżej informacja dotycząca liczby kandydatów na poszczególne stanowiska:

stanowisko

Liczba wakatów

Liczba kandydatów

Kandydatów spełniających wymogi formalne

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

10

24

18

Nauczyciel wspomagający

1

1

1

Pomoc nauczyciela

2

17

3

Sprzątaczka (woźna oddziałowa)

3

6

4

Woźny (konserwator-dozorca)

1

3

1