Segregacja odpadów tylko w pojemnikach bądź workach o określonej kolorystyce

Informujemy, że z uwagi wprowadzony z dniem 1 stycznia 2020 r. obowiązek segregacji odpadów komunalnych właściciele/najemcy posesji powinni wyposażyć swoje nieruchomości w pojemniki, bądź worki o określonej kolorystyce:

  • tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metale (kolor żółty pojemnika lub worków,
  • szkło (kolor zielony pojemnika lub worka)
  • makulatura ( kolor niebieski pojemnika lub worka)
  • bioodpady (kolor brązowy pojemnika lub worka)
  • zmieszanych odpadów komunalnych ( rozumianych jako odpady pozostałe po wydzieleniu frakcji podlegającej selektywnej zbiórce, kolor czarny pojemnika lub worka ).

Osobom, które dotychczas nie prowadziły segregacji odpadów Pucka Gospodarka Komunalna dostarczy w dniach 30 – 31 grudnia  komplet worków wraz z  instrukcją segregacji i harmonogramem wywozu.

Istnieje, również możliwość zakupu pojemników do selektywnej zbiórki w siedzibie Puckiej Gospodarki Komunalnej na ul. Puckiej 24, 84 – 100 Błądzikowo.

Dodatkowe informacje pod adresem:

https://pgkpuck.pl/

https://pgkpuck.pl/2019/12/24/zmiana-wysokosci-oplaty-za-odbior-i-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych/

Aktualizacja deklaracji

Obowiązek zmiany deklaracji dotyczy min.:

– osób, które dotychczas nie segregowały odpadów,

– zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość,

– osób chcących zagospodarować bioodpady w przydomowych kompostownikach

Zaktualizowana deklaracja dostępna jest na stronie internetowej Miasta Puck TUTAJ bądź w siedzibie Urzędu Miasta Puck, pok nr. 107.