{index_ob_css}{index_ob_js}

Dofinansowanie na modernizację drogi z Zarządu Województwa Pomorskiego

Uchwałą nr 487/253/21 z dnia 25 maja 2021r. Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał planowanego na 2021 rok podziału środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych.

Zgodnie z zatwierdzonym planem, jeszcze w 2021r. Gmina Miasta Puck otrzyma dofinansowanie na realizację zadania pn.: „MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH – UL. KASZUBSKA (DROGA NR 109025G) i UL. KOMANDORSKA (DROGA NR 109029G) W PUCKU” w wysokości 123 420,00zł.

Zadanie swoim zakresem obejmować będzie odcinki ww. dróg o łącznej długości 529m. Omawiane fragmenty ul. Kaszubskiej i ul. Komandorskiej stanowią drogi dojazdowe do gruntów rolnych położonych zarówno w Gminie Miasta Puck jak i w Gminie Puck (obręb Błądzikowo), graniczącymi bezpośrednio z miastem Puck.

Rozwiązanie sytuacyjne modernizacji dróg Kaszubskiej i Komandorskiej zakłada wyremontowanie istniejących konstrukcji nawierzchni na szerokości 5m (nowe nawierzchnie z betonu asfaltowego). W celu doprowadzenia jezdni przy ul. Kaszubskiej do jednolitej szerokości 5m, na odcinku do ul. Komandorskiej zlikwidowane zostaną słupy energetyczne, a obecna linia napowietrzna zostanie skablowana.  W ramach prac wyremontowane zostaną również pobocza i zjazdy, a dodatkowo przy ul. Kaszubskiej wyremontowany zostanie chodnik (nowa nawierzchnia z kostki betonowej).

Planowana modernizacja przyczyni się do poprawy stanu technicznego i podniesie wartość użytkową dróg zarówno dla korzystających z niej rolników, jak i okolicznych mieszkańców.

Całkowita wartość realizacji zadania to około 600 tys. złotych.

Planowany termin realizacji zadania: III/IV kwartał 2021r.

Galeria zdjęć

Dofinansowanie na modernizację drogi z Zarządu Województwa Pomorskiego 4 Dofinansowanie na modernizację drogi z Zarządu Województwa Pomorskiego 3 Dofinansowanie na modernizację drogi z Zarządu Województwa Pomorskiego 2 Dofinansowanie na modernizację drogi z Zarządu Województwa Pomorskiego 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności