{index_ob_css}{index_ob_js}

Otwarcie po remoncie nawierzchni ulic Ślusarskiej i Mistrzowskiej

Umowę na „Remont nawierzchni dróg gminnych – ul. Mistrzowskiej (droga nr 109047G) i ul. Ślusarskiej (droga nr 109076G) w ramach zadania pn.: „Modernizacja istniejącej nawierzchni dróg gminnych – ul. Mistrzowskiej (droga nr 109047G) i ul. Ślusarskiej (droga nr 109076G) w Pucku” podpisano w dniu 17.08.2021 r.
W ramach zadania wyremontowano istniejące nawierzchnie ulic Mistrzowskiej i Ślusarskiej w Pucku. Remont polegał na wyrównaniu istniejącej konstrukcji jezdni i następnie na ułożeniu warstwy betonu asfaltowego bez podbudowy. Wyremontowano istniejącą konstrukcję nawierzchni na szerokości 5m. Przebieg remontu ściśle nawiązuje się do istniejącego przebiegu drogi.
Długość wyremontowanych dróg:
• ul. Mistrzowska – 130m
• ul. Ślusarska – 118m
Wykonawca: USŁUGI TRANSPORTOWE ADAM CHLECHOWICZ,
Koszt robót: 173 105,00 zł brutto

Galeria zdjęć

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności